Tisztelt Olvasó!

 

A magyar emberek gondolkodásában a Bakony-vidék és az erdőrengeteg összetartozó fogalompárt alkot már a honfoglalás óta. Az elmúlt évszázadok történelme kisebb-nagyobb mértékben mindig kihatott az emberek és erdők viszonyára, mindenek előtt az erdősültség mértékére és az erdő feltártságára. A hajdani 80-85 százalékosra becsült erdősültséggel szemben ma a vidék mintegy 30 százalékát borítják erdők, amivel még mindig Magyarország legerdősültebb tájai közé tartozik.

 

Erdeinket ma településeket összekötő utak, vasutak,  kiránduló ösvények vagy éppen erdőgazdasági feltáró utak szelik át, a nagy kiterjedésű, szép  erdős vidék mégis megőrzött valamit vadregényes romantikájából, titokzatosságából. A végtelennek tűnő, vadban gazdag, sűrű lombos erdőkkel borított táj megragadja a képzeletet, az irodalmi, képzőművészeti ismeretekből felidézi az egykori betyárvilágot. A Bakony elnevezése is legtitokzatosabb erdőségeitől, a bükkösöktől eredeztethető: „Bukk-hony” „Bakony” (bükkös erdők hona). A természetbarát vándor erdeinket járva, vagy a számos kilátópont egyikéről körbetekintve meggyőződhet róla, hogy a táji erdőgazdálkodás mindmáig természetszerű állapotban őrizte meg e honos fajokból összetevődő erdőket. A természetszerű erdők nemcsak a szemnek kedvesek, de ezek biztosítják az erdővilág legnagyobb fajgazdagságát, a hegyek, vizek, települések leghatásosabb védelmét, és egyben a legéletképesebb társulásokat adják.

 

A Bakony-vidéken működő erdőgazdálkodók, erdész szakemberek döntő többsége tisztában van erdeinek táji, természeti értékeivel és az irántuk megnyilvánuló fokozott társadalmi érdeklődéssel. Szeretnénk bebizonyítani az erdők látogatóinak, hogy az erdőgazdálkodók és erdészek nem csupán a természeti adottságokat és a társadalmi elvárásokat ismerik, hanem birtokában vannak azon szakmai tudásnak, kultúrának is, mely a legteljesebb közjóléti, természet-és környezetvédelmi elvárásokat képes összehangolni a gazdasági érdekekkel.

 

A térség két nagy állami erdőgazdálkodója a Bakonyerdő Zrt. és a HM Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a magántulajdonban lévő erdőket képviselő Magán – erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Veszprémi  Megyei Egyesülete,  Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság és az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága által rendelkezésre bocsátott anyagokat is felhasználva  állítottunk össze az  egy internetes  honlapot, melynek továbbdolgozása, kibővítése ez a CD-n is megjelenített anyag. Reméljük, hogy a CD és a honlap böngészésekor az olvasó erőjárás közben szerzett saját tapasztalatait, benyomásait érdekes és hasznos információkkal egészítheti ki.

 

A tájról, az erdőállományokról, az egyes községek erdősültségéről, a térségben jellemző fafajokról, az erdőgazdálkodásról, az erdei iskolákról és erdei kiránduló helyekről összegyűjtött számos ismeretet igyekeztünk olyan formában megjeleníteni, hogy tartalma ne csak  a szakközönségnek szóljon. Szeretnénk, ha a vidékfejlesztési pályázatok összeállítói, a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok, a biológia és földrajz iránt érdeklődő diákok, a bakonyi vagy Balaton-felvidéki kirándulások szervezői, vagy egyszerűen csak az erdők és erdészek barátai egyaránt haszonnal böngészhetnék. A honlap megjelentetésével azt is ki kívánjuk fejezni, hogy  tudjuk, nem elég értékes erdeink megőrzését munkánknak tekinteni, biztosítanunk kell az itt élők és az ide látogatók legszélesebb értelemben vett „hozzáférését” is az erdőkhöz. Semmiképp sem célunk persze a Bakonyerdő romantikájának eloszlatása, titkainak leleplezése. Épp ellenkezőleg, titkainak kutatására invitálunk mindenkit.

 

Veszprém, 2006. április 27.

 

 

Vaspöri Ferenc

Országos Erdészeti Egyesület

Veszprémi FVM helyi csoport elnöke

 

 

 

A honlap készítéséről