Erdészeti - Vadászati igazgatás

 

  GPS:

Vadászati és Halászati Osztály,   Erdőtervezési Iroda

lat=  47° 5'57.13"N, lon= 17°54'46.26"E 

Erdőfelügyelet

lat=  47° 5'56.46"N , lon= 17°54'52.99"E

   

 

 

 

VADGAZDÁLKODÁS:

 

Térségünkben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának Vadászati és Halászati Osztály végzi a vadászati igazgatást

Címe:              8200 Veszprém,Jutasi út 10.

Posta Címe:   8201 Veszprém, Pf. 122.

Telefon:          88/576-000

Telefax:          88/428-111

 

 

 

Ide kattintva az vadásztársaságok területeit, az egyes VADGAZDÁLKODÁSI EGYSÉGEK területeit szemlélheti az igazgatóság illetékességi területén*.

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.aeszveszprem.t-online.hu%2FVMMgSzHEI%2Fgoogle%2Fkml%2Fvadaszat.kml

 

(*a Veszprém Megyei Kormányhivatal F.I. engedélyével)

 

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS:

 

Térségünkben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága végzi az erdészeti igazgatást

Címe:              8200 Veszprém, Szent Margit park 2.

Posta Címe:   8201 Veszprém, Pf. 122.

Telefon:          88/576-000

Telefax:          88/428-111

 

 

Ide kattintva az igazgatóság illetékességi területét szemlélheti, melyen ábrázolva vannak az új erdőtörvény által meghatározott ERDŐTERVEZÉSI KÖRZETEK és azok felvételi idejük*.:

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.aeszveszprem.t-online.hu%2FVMMgSzHEI%2Fgoogle%2Fkml%2Fujetk.kml

 

 

 

Kab-hegyi erdőtervezési körzet körzeti erdőtervének elkészítése 2010-2011*

 

 (*a Veszprém Megyei Kormányhivatal engedélyével)

 

Rövid ismertető:

 

  

    Az Erdészeti Igazgatóság feladata az erdőgazdálkodás és az erdővagyon védelem igazgatási feladatainak ellátása, más hatóságok erdőt is érintő hatósági eljárásban szakhatósági közreműködés.

 

    Az kormányhivatalok területi szerveiben működő tíz területi Erdészeti Igazgatóság egyike a Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Erdészeti Igazgatósága, melynek illetékességi területéhez Magyarország erdeinek kb. 9 %-a tartozik. Az egyes területi igazgatóságok illetékességi területe kevésbé igazodik a közigazgatási határokhoz, inkább természetföldrajzi felosztást  tükröz.

 

    Az erdőgazdálkodás a mezőgazdasággal összevetve jogszabályok által lényegesen korlátozottabb  tevékenység. A nagyobb fokú korlátozás az erdőgazdálkodás emberöltőkön átívelő termelési ciklusával, az erdők többcélú, természet- és  környezetvédelmi, valamint pihenési-üdülési szolgáltatásaival magyarázható.  Az erdőgazdálkodás termékeit és szolgáltatásait a társadalom számára tartamosan kell biztosítani. E többcélúság és tartamosság  érdekében  tevékenykedik az erdészeti igazgatás.

 

    Fenti feladat ellátásához igazodik valamennyi területi igazgatóság, így a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága szervezeti felépítése is.

 

    Az Erdőtervezési Iroda állami feladatként készíti a hosszú távú (tíz évre szóló) körzeti erdőterveket, melyek  egy adott körzet teljeskörű erdőleltárát (térképi és leíró adatbázisát) és az  érvényességi időszakban elvégzendő  erdőgazdálkodási feladatokat tartalmazzák. A körzeti  erdőtervek tartalma egyeztetésre kerül a szakhatóságokkal  (mindenek előtt a természetvédelemmel), az erdőgazdálkodókkal és az érintett önkormányzatokkal. A körzeti erdőtervből az erdőgazdálkodók  2009 óta saját  területükre  szóló  erdőtervhatározatot kapnak -hivatalból. 

 

Az igazgatóság Erdőfelügyelőség részlege látja  el az  első fokú erdészeti hatósági tevékenységet, melynek  keretében nyilvántartásba veszi az erdőgazdálkodókat,  jóváhagyja az új erdők telepítésére készített  terveket, eljár az erdő más célú igénybevételével,  a szakszerűtlen gazdálkodással járó ügyekben, illetve  szakhatósági feladatokban. A Kormány az erdészeti első fokú eljárásokat követő másodfokú eljárásokban az MgSzH Erdészeti Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki..

 

    Az igazgatóság Pályázatkezelési és Támogatási Osztálya  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  Hivataltól delegált  feladatként átvéve intézi  az erdőgazdálkodóknak járó nemzeti és EU forrásból biztosított támogatások ügyeit.

 

    Az igazgatóság elkülönült szervezeti egységei által  kezelt adatok az MgSzH Erdészeti Igazgatóság  egységes informatikai hálózatán online  üzemmódban jutnak el az Országos Erdőállomány Adattárba.