ÁESZ Térségfejlesztési és Zöldövezet Tervező Iroda

 

 

 

Cím: 8230. Balatonfüred, Erdész köz 2.

Telefon: 06-87/580-170

Telefax: 06-87/343-025

E-mail cím: tzti@aesz.hu

 

Bemutatkozás

Fél évszázad telt el azóta, hogy az Országos Erdészeti Főigazgatóság létrehozta a Balatonkörnyéki Fásító Erdészetet, az Iroda jogelődjét balatonfüredi székhellyel. A szervezet azóta is Balatonfüreden működik, elnevezése és irányító szerve azonban az idők során többször változott. 1984-től a Pilisi Parkerdő Rt. alá tartozott, innen került át 2001-ben az Állami Erdészeti Szolgálathoz, ahol jelenleg is működik.

 

Az 1955-ben létrejött Fásító Erdészet feladatát az Országos Erdészeti Főigazgatóság a következőkben határozta meg: „A Balaton körül ki kell alakítani azt a tájkörnyezetet, melyen belül egységesen érvényesíteni kell a talajvédelmi, tájszépészeti és természetvédelmi szempontokat”. Az 1955-ben leírt célkitűzések a mai napig érvényesek és iránymutatói az Iroda munkájának.

1955. és 1962. között 1.327 hektár új erdő és fásítás született az Erdészet által készített tervek nyomán. 1962-ben elkészült a Balaton-környék hosszú távú fásítási terve, amely közel hatezer hektár erdőtelepítésre tett javaslatot, és ennek 1972-ig több, mint 90 %-a megvalósult. Ebben az időszakban készült el a badacsonyi bazaltbányák rekultivációs terve, a litéri kopárfásítások tervei, a balatonalmádi strand fásítása, a badacsonytördemici vízmosáskötő fásítások tervei, amelyek mindegyike megvalósult az évek során.

Kezdetben a Fásító Erdészet a tervezéssel párhuzamosan a kivitelezésben is részt vett, később már csak a tervek készítését végezte, viszont a tervezési térség kibővült és fokozatosan az egész ország területére kiterjedt. Eleinte csak az üdülőhelyek – Velencei-tó, Dunakanyar, Orfű, Bükfürdő – látták el az 1968-tól Fásítást Tervező Osztály néven működő tervező csoportot megbízásokkal. Hamarosan több város is jelentkezett fásítási igénnyel, elkezdődött a települési zöldövezeti tervek készítése. Ma már közel hetven város rendelkezik zöldövezeti tervvel. Közülük kiemelkedik az 1974-ben készített Budapesti agglomeráció zöldövezeti terve, amelyből sajnos csak mintegy ezer hektár erdő valósult meg, sőt ezek egy része is a beépítés veszélyének van kitéve. Ebben az időszakban évente 2.500 – 3.000 hektárra készült zöldövezeti terv a balatonfüredi „műhelyben”.

 

A későbbiekben a társadalom egyre jobban felismerte az erdők közhasznú szerepét, ami az Iroda megnövekedett és egyre sokrétűbb feladataiban is tükröződik. A zöldövezeti erdőtelepítési tervek mellett egyre nagyobb arányban készülnek az erdők közjóléti – turisztikai értékét növelő parkerdő fejlesztési tervek, üdülőkörzetek regionális erdészeti fejlesztési tervei, kastélypark rekonstrukciós tervek és az erdők környezetvédelmi funkcióját szolgáló bányarekultivációs, útfásítási, talaj- és vízvédelmi fásítási tervek.

Az Iroda „szakmai műhelyként” segíti az erdők közcélú szolgáltatásainak fejlesztésére irányuló tevékenységet, kapcsolatot tart az erdőgazdaságokkal, az Állami Erdészeti Szolgálat Igazgatóságaival, a Soproni Egyetemmel, az építész és településrendezési tervező irodákkal.

Nagy szerepe van az ágazatközi kapcsolatok erősítésében (mezőgazdaság, természetvédelem, térségi és településtervezés, műemlékvédelem), az erdészeti ágazat szerepének, jelentőségének társadalmi elismertetésében.

A „fürediek” munkáit ma már nagyon sok helyen ismerik az országban, az erdő jóléti szolgáltatásainak fejlesztése nélkülözhetetlen a jövő társadalma számára is.

 

Az Iroda az Állami Erdészeti Szolgálat Központjához tartozik. Szervezeti hovatartozásának megfelelően elsősorban állami tervezési feladatokat lát el, ezek mellett kisebb arányban megjelenik a vállalkozási jellegű tervezési munka is, amelyek jellemzően nagy tervezőirodák munkáiban (VÁTI, AKI) altervezői tervfeladatok elvégzését jelenti (pl. a Tiszát érintő Vásárhelyi-tervek erdészeti szakági tervei).

 

Veszprém megyét érintően az Iroda 2001-től 2006. I. negyedévéig 22 fejlesztési tervet készített el. Ezek között:

-             parkerdők és pihenőerdők közjóléti fejlesztési tervei (pl. zirci, eplényi, kislődi parkerdők)

-             parkok, várkertek rekonstrukciós tervei (devecseri és pápai várkert, dobai, farkasgyepűi park)

-             erdei iskolák, erdészeti turisztikai információs központok, erdei tanösvények fejlesztési tervei (Monoszló, Kup, Büdöskúti Erdők Háza, Szentkirályszabadja)

-             történelmi emlékhelyek közjóléti fejlesztési terve (Bakonyerdő Zrt. kezelésében lévő területeken)

-             kilátóhelyek fejlesztési tervei (pl. Zörög tető, Padkői kilátó)

-             Balatonfüred erdeinek turisztikai fejlesztési terve

-             Keszthelyi-hegység turisztikai közjóléti fejlesztési terve

-             Sümeg kistérség fásítási és közjóléti fejlesztési terve,

valamint a kedvező társadalmi és szakmai elismerést kapott Balaton Kiemelt Üdülőkörzet erdőfejlesztési terve szerepel.

 

 

Az ÁESZ Felügyeleti szerve: 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Főosztály

Cím:               1055 Budapest, Kossuth tér 11.

Postacím:       1860 Budapest 55., Pf. 1.

Telefon:          06-1/301-4000

Telefax:          06-1/301-4678

Webcím:        www.fvm.hu

E-mail cím:     erdeszetifoosztaly@fvm.hu