MAGÁNERDŐ TULAJDONOSOK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE

(MEVME)

 

 

 

Veszprém megye területének több, mint 30 %-át erdő borítja. A kárpótlási és vagyonnevesítési folyamatban ennek mintegy 30 %-a került magánkézbe. Az erdő birtoklása, kezelése és használata nagy szakértelmet kíván. Az új tulajdonosok nagy része ebben támogatásra szorul. Ez az igény hozta létre a Magánerdő Tulajdonosok Veszprém Megyei Egyesületét 1995-ben.

A MEVME önkéntesen létrehozott, saját önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az erdőtulajdonosokat és gazdálkodókat szakmai tanácsadás és tájékozatás révén segíti abban, hogy az erdei fatermelés hosszú távon megfelelő jövedelmet biztosítson számukra. A MEVME, mint bejegyzett jogi személy, tagja a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének (MEGOSZ).

A MEVME elsősorban a megye kis erdőgazdálkodóit, erdőtulajdonosait fogja össze, míg az erdészeti integrátorokkal a MEGOSZ-on keresztül tartja a kapcsolatot. Jó együttműködést alakított ki az Országos Erdészeti Egyesület Veszprémi FVM Csoportjával. Évente közös rendezvényeket is szerveznek.

Az Egyesület célja a magántulajdonba került értékes erdőállományok megóvása, az erdőbirtok tőkeértékének védelme és gyarapítása, az erdőbirtokosok tulajdonosi érdekeinek védelme, a megyénkben nagy múltra visszatekintő szakszerű erdőgazdálkodás fenntartása.

A fenti célok elérése érdekében az egyesület tájékoztatást, szakmai tanácsadást, esetenként szervezést vagy érdekképviseletet biztosít tagjainak az alábbi területeken:

·        hatósági eljárások, gazdálkodás és kereskedelem,

·         az erdőbirtok forgalmazása, cseréje, a tulajdonszerzés és értékelés,

·         az erdőgazdálkodási munkák díjszabása, a gazdálkodás pénzügyi elszámolása,

·         az erdőterület bővítése (erdőtelepítés, fásítás),

·         tájékoztatás szaporítóanyag beszerzési lehetőségekről,

·         a magán erdőgazdálkodásban használható gépek és technikai eszközök beszerzése, új technológiák alkalmazása,

·         szakemberek, erdészeti vállalkozók tervezési és gazdálkodói szolgáltatásai,

·         az erdőtulajdonosok szakmai ismereteinek bővítése (előadások, tanfolyamok, szakmai tanulmányutak szervezése),

·         az erdő többcélú hasznosításának, közjóléti szerepének tudatosítása az erdőtulajdonosok, gazdálkodók körében,

·         érdekvédelem a vadkárokkal kapcsolatos ügyekben,

·         erdei melléktermékek gyűjtése és hasznosítása.

Az egyesület tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek Veszprém megye közigazgatási határain belül erdőtulajdona van, vagy más tulajdonában lévő erdőterületen itt erdőgazdálkodási tevékenységet végez, továbbá az, aki más művelési ágba tartozó termőföldjén erdőt akar telepíteni.

A MEVME jelenleg 80 tagot (magán- és jogi személyek) tart nyilván. Ezek egyharmada több tulajdonost tömörítő, társult gazdálkodást folytató társaság (EBT, Kft, stb.). Igy az egyesület mintegy 3600 hektáron gazdálkodó 1000 – 1100 erdőtulajdonos képviseletét látja el.

            Az egyesület nagy gondot fordít az erdő és az ember kapcsolatára, a tulajdonosok erdőtudatának alakítására. Ennek keretében jelentettük meg a „Vadrózsából tündérsípot” című erdőpedagógiai útmutató könyvecskét, mely az óvodásokat, kisiskolásokat, erdőszerető családokat segíti az erdő „kincseivel” való ismerkedésben, azok játékos felhasználásával.