Tölgyek

 Quercus fajok: Kst, SzT, Ktt, MoT, Vt, Cs

 Kocsánytalan tölgy

Molyhos tölgy

A tölgy nemzetség neve a kelta Quer=szép és a cuez=fa összetételből származik.

.       Szinte minden kultúrában jelentős szerepet kaptak. AZ istenek fái, az ősök tisztelete, a rendületlen kitartás jelképei. A magyar címert is a dicsőséget jelképező babér mellett tölgylevél koszorúzza.

        A legjelentősebb hazai fafajaink. A mintegy 450fajt számláló tölgy nemzetségből számos él hazánkban. A tölgyek igen változatosak. Legtöbbször nem is fajokról, hanem fajkonglomerátumokról beszélünk (Kst, Ktt, Cs, Mot min ilyen).

Hazai fajok: kocsányos tölgy /Kst/ kocsánytalan tölgy /Ktt/ molyhos tölgy /Mot/, csertölgy /Cs/, Az erdőgazdálkodásban még elkülönítjük a rendkívül értékes, hosszú, egyenes, ágtiszta törzse miatt a szlavón tölgyet (területünkön, mintegy 350 ha-on van jelen), mely a Kst egyik alfaja.

Adventív fafaj:vörös tölgy/Vt/

Európában még számos tölgyfaj él, ezek közül szálanként, csoportonként nálunk is megtalálható a Magyar tölgy /Mat/ –alig több, mint néhány ha-on a Keszthelyi Erdészet területén, és a Mocsártölgy /Mt/ meyl szintén csak néhány ha-on van jelen a vizenyősebb területeken.

Az erdészek a csertölgyek teljesen elkülönítve szokták kimutatni a többi „Nemes” tölgytől, annak jelentősen eltérő tulajdonságai miatt. Annyira, hogy a statisztikák általánosan „tölgyek”-ről és „cser”-ról szólnak az erdészeti kimutatásokban.

 

Kocsányos tölgy

Csertölgy

Nemes tölgyek:
Nemes tölgyek elterjedése

Pápa Veszprém Várpalota Balatonfüred Keszthely Tapolca Sümeg Ajka Devecser Zirc Somló Pápa-Devecseri síkság Pápai Bakonyalja Devecseri Bakonyalja Déli-Bakony Keleti-Bakony Magas-Bakony Pannonhalmi-dombság Felső-Kemeneshát Rábaköz Kemenesalja Tátika-csoport Keszthelyi-dolomitvonulat Balatoni-medence Balaton-felvidék Mezőföldi-löszhát Sárrét-Sárvíz völgye Súri-Bakonyalja Velence vidéki dombvonulat Kelet-Zalai löszvidék Szent György-hegy (Balaton-felvidék) Szigliget (Balaton-felvidék) Tölgyek előfordulása az erdőtervi adatok alapján

 A tölgyek mindenütt ott vannak. Csak a Magas-Bakonyban sikerült visszaszorítania az elegyetlen bükkösöknek és a Kisalföld telepített akácosaiból hiányzik.
 Ha összehasonlítjuk a tölgyek és a nemestölgyek előfordulását, akkor azonnal észre kell vennünk, hogy a tájat a cser uralja.
  Térségünkben a tölgyfajok területaránya 41,7%, míg az országos adat 33,3%..

 


 

nyitó oldalra!
http://www.aeszveszprem.t-online.net