Kőrisek

Fraxinus fajok: MK, VK, AK , MaK

   

 Magas kőris

 

Virágos kőris

  A kőrisek, mint elegyfajok csaknem valamennyi természetes társulásunkban előfordulnak. Térfoglalásuk jelentős, területük térségünkben több, mint 8200 hektár (5,6%).
Faanyaguk igen értékes. Nagy fényigényességük miatt állományaik erősen kiritkulnak, ezért nem érdemes elegyetlenül termeszteni őket.
Erdőművelési tulajdonságuk tekintetében eléggé különböznek egymástól.
Térségünkben a magas kőris (MK), a virágos kőris (VK) az uralkodók a kőrisek közül.
Az erdészek által elkülönített magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp pannonica—MaK), mint őshonos, hazai alfafaj szórványosan ugyan, de az erdőállomány adattár tanusága szerint csak néhányszor tíz hektáron van jelen a síkvidéki részeinken.
Az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvatica AK) Észak-amerikai, adventív fafaj, kicsit nagyobb területen ugyan, de szintén alig kimutathatóan van jelen

 
Magyar kőris előfordulása

Pápa Veszprém Várpalota Balatonfüred Keszthely Tapolca Sümeg Ajka Devecser Zirc Somló Pápa-Devecseri síkság Pápai Bakonyalja Devecseri Bakonyalja Déli-Bakony Keleti-Bakony Magas-Bakony Pannonhalmi-dombság Felső-Kemeneshát Rábaköz Kemenesalja Tátika-csoport Keszthelyi-dolomitvonulat Balatoni-medence Balaton-felvidék Mezőföldi-löszhát Sárrét-Sárvíz völgye Súri-Bakonyalja Velence vidéki dombvonulat Kelet-Zalai löszvidék Szent György-hegy (Balaton-felvidék) Szigliget (Balaton-felvidék) Kőrisek előfordulása az erdőtervi adatok alapján

Kőrisek mindenütt!

És ha valakinek jó a szeme, talán meglátja azt a néhány erdőrészletet is, ahol a magyar kőris jelen van akár főfafajként is.

Sajnálatosan, vagy szerencsére a kőriseink jó része virágos kőris. Sajnálatos, mert ez a fafaj jóval értéktelenebb fát ad. Szerencsére, mert egyre nagyobb tért hódít magának a Balaton-felvidéken telepített tájidegen, betegeskedő fekete fenyveseinkben.


 

nyitó oldalra!
http://www.aeszveszprem.t-online.net