Fafajaink  

   A következő lapokon térségünk erdeinek állományalkotó fafajait szeretnénk bemutatni. Tölgyek területaránya 41,7% Bükk területaránya 13,8% Gyertyán területaránya 9,4% Akác területaránya 10,4% Juharok területaránya 1,2% Szilek területaránya 0,1% Kőrisek területaránya 5,6% Vadgyümölcsök területaránya 0,4% Nyárak területaránya 1,5% Füzek területaránya 0,3% Égerek területaránya 2,3% Hársak területaránya 1,7% Nyír területaránya 0,3% Fenyők területaránya 11,4%
Nem törekszünk azonban sem botanikai sem ökológiai alaposságra.
A térképeken az egyes fafajok előfordulását az Országos Erdőállomány Adattár és az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatóságának adatai alapján ábrázoljuk .
Az egyes erdőrészleteket jelenítjük meg az erdőrészletekben lévő főfafaj és elegyfafajok alapján. 
 
        A főfafaj az, amely nem csak jellemzően uralja a területet, hanem az erdőterület elsődleges és további rendeltetésének megállapítása után ez az alapja és meghatározója az erdőrészlet további sorsának. A főfafaj segítése céljából terveznek tisztításokat, törzskiválasztó– és növedékfokozó gyérítéseket, és ez lehet az alapja a vágásérett erdő megújításának is.

        Az elegy fafajok különféle elegyarányban lehetnek jelen az erdőben: szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a főfaj elegyaránya kisebb ezeknél (pl egy jól kialakított gyertyános-tölgyesben a kevesebb nagyméretű tölgy uralja az alacsonyabb, árnyat adó gyertyánokat.)

 Az adattárban általában 5%-nál nagyobb elegyarányú fafajok szerepelnek, ennél kisebb elegyet csat különlegesen értékes fafajokra írnak le az erdőtervezők. Ezért ahol a térképeken megjelenik az adott fafaj elegyben, ott viszonylag már  nagyobb tömegben fordul elő. Természetesen állományban szálanként, vagy erdőszegélyen sokkal nagyobb területen is találhatunk az egyes fafajokból, ezért elterjedésüket egy kisebb ábrán szemléltettük.

Mint látható, térségünket a tölgyek (nemes tölgyek és a  cser) valamint a bükk uralja.

Az előbbiek az alacsonyabb dombvidékeken, míg az utóbbi a Magas-Bakonyban és a Keszthelyi-hegység északi oldalán .

Az akác csak a síkvidéken elfogadott fafaj,a természetes vagy természetszerű erdeinktől igyekszünk távol tartani.

A fenyőket térségünkben főleg a nagy termőhelytűrő-képességgel rendelkező feketefenyő és erdei fenyő képviseli. Ezek a Balaton-felvidék sekély termőrétegű, száraz talaján is jól megélnek szinte egyedüli lehetőséget kínálva itt az erdőgazdálkodásra, erdőtelepítésre.

 

 

További ajánlott lehetőségek a Neten:
http://www.terra.hu/haznov/   
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/

 

nyitó oldalra!
http://www.aeszveszprem.t-online.net