A kiemelt terület a Bakonyerdő Rt , a VERGA Rt, a MEVME erdőgazdálkodóinak területét fedi le, amely egyben az ÁESZ Veszprémi Igazgatóságának illetékességi területe is

Balaton-felvidék Balaton-felvidék ( Szent György-hegy) Balaton-felvidék (Szigliget) Balaton-felvidék (Somló) Balatoni-medence Mezőföldi-löszhát Sárrét-Sárvíz-völgye Velence vidéki dombvonulat Keleti-Bakony Déli-Bakony Magas-Bakony Pápai-Bakonyalja Súri-Bakonylaja Pannonhalmi-dombság Pápa-Devecseri-Síkság Tátika-csoport Keszthelyi-dolomitvonulat Felső-Kemeneshát Kemenesalja Rábaköz Devecseri-Bakonyalja Kelet-Zalai-löszvidék

 

Erdészeti tájrészletek

 

 

    A magyarországi erdőművelés nemzetközi mércével mérve is magas színvonalának egyik meghatározó alapja az erdőgazdasági tájak kialakítása volt. Babos Imre kiváló erdész-kutató vezetésével az országot 50 erdőgazdasági tájra osztották, amelynek lényegét a következők szerint határozta meg: „Az erdőgazdasági táj az a változó nagyságú, földrajzilag összefüggő, meghatározott domborzattal és mikroklímával rendelkező terület, amelyen közel azonos termőhelyeken a jellemző növekedésű fafajok állományaiban az erdőgazdálkodási tennivalók egyesíthetők.” (Babos, 1964) 

    Az 1950/60-as évek fordulóján az egész országra kiterjedő eredményes együttműködés alakult ki az erdészeti kutatás és gyakorlat között. Ennek köszönhető az a 6 kötetes mű, amely az egyes tájcsoportok, ezen belül erdőgazdasági tájak szerint tartalmazta az erdőfelújítási és telepítési irányelveket.(Danszky. 1963)*

*Részlet Solymos Rezső 2004 december 6-án tartott akadémiai székfoglaló beszédjéből.

 

    Ezeket a határokat újították meg az elmúlt években és kezdődött meg a munka az új erdészeti alapmű létrehozására.

A kor erdészeinek szerencséjére már fejlett térinformatikai eszközök állnak a rendelkezésükre.

    Térképeinken már az új határokat ábrázoltuk. (részletesebb térkép innen letölthető!! pdf -3.1 MB)

 

A honlapunk természetesen csak azon  erdőgazdasági tájakkal és tájrészletekkel foglalkozik, melyeket területünk lefedi vagy érinti.